Hirdetmény - a 2019/2020. tanév általános iskola első évfolyamára történő beíratkozásról

Hirdetmény - a 2019/2020. tanév általános iskola első évfolyamára történő beíratkozásról

HIRDETMÉNY
a 2019/2020. tanév általános iskola első évfolyamára történő beíratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ibrányi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy

a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratkozás időpontját
–a területileg illetékes Nyíregyházi Tankerületi Központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-18:00 óra
2019. április 12. (péntek) 8:00-17:00 óra között.

A 2019. évben tankötelessé váló – 2013. augusztus 31. napjáig született - gyermeket a szülő/törvényes képviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Az érintett általános iskola intézményvezetője a tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet az intézmény fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.) kell benyújtani.

Ibrány, 2019. március 26.

Megjelent: 137 alkalommal Utoljára frissítve: kedd, 26 március 2019 14:08
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo