Lomtalanítás

Lomtalanítás

Tisztelt Gávavencsellői Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Gávavencsellőn 2019. április 16-án LOMTALANÍTÁS-t végez.

A lomtalanítás a Gávavencsellőhöz tartozó tanyák területén is ugyanezen időpontban történik. A Szolgáltató a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el. Kérjük, hogy az ingatlantulajdonosok a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan a Szolgáltató gépjárművei a vegyes hulladékkal
megszokott időpontban szállítja el azt.

A település tisztaságára való tekintettel a Szolgáltató kérése, hogy a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat. mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállították a feleslegessé vált dolgokat, nem térnek vissza.

A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
}- építési és bontási hulladék,
}- veszélyes hulladék,
}- elkülönítve gyűjthető papír,
}- műanyag- és fémhulladék,
}- biohulladék,
}- ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.

A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 43.§ (2) bekezdése szerint: „A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a Koordináló szerv tulajdonát képezi és egyben a közszolgáltató birtokába kerül." Felhívom a figyelmet, hogy a lomhulladék elszállítására kizárólag a Közszolgáltató jogosult.


Gávavencsellő, 2019. április 3.

Bakos Tóth Ildikó

Jegyző

Megjelent: 375 alkalommal
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo