Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetésről 2019. évben

TÁJÉKOZTATÁS

 

a nyári szünidei gyermekétkeztetésről 2019. évben

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű, gávavencsellői állandó lakóhelyű/tartózkodási helyű, 5 hónapos- 18 év közötti életkorú gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak, mely ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A nyári gyermekétkeztetés minden munkanapon a szünidő első napjától a szünidő utolsó napjáig vehető igénybe (2019. június 17. – 2019. augusztus 30.), lehetőség lesz az ebéd ELVITELÉRE, amely a következő helyszíneken és időpontokban vehető át:

  1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha (Petőfi u. 1.)

Ideje: 11:30-13:00 óra

 

  1. Piaccsarnok (Temető u. 3.) – a gávai részen lakók számára

Ideje: 11:30-13:00 óra

 

  1. Biztos Kezdet Gyerekház (Uzsoki u. 7.) – a vencsellői részen lakók számára

Ideje: 11:30-13:00 óra

Az elvitelhez szükséges 2 db ételhordó, amelyek folyamatos cseréje megkönnyíti, és meggyorsítja az ebéd kiosztását.

Akik elvitelre kérik az ebédet, azok 2019. június 14-én (péntek) legkésőbb 10:00 óráig juttassák el az ételhordót az iskola konyhájába.

Az ételhordóra kérjük ráírni a jogosult gyermek(ek) nevét, hány gyermekre kéri az ebédet illetve melyik helyszínre kéri a kiszállítást.

Ha a szünidei gyermekétkeztetést előre nem látható betegség vagy egyéb akadályoztatási ok miatt a gyermek nem veszi igénybe (nem tartózkodik a településen, Erzsébet- táborban vesz részt, stb.) a szülőnek, törvényes képviselőnek az Önkormányzati Konyha vezetőjénél be kell jelentenie

  1. a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
  2. a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet előírásai alapján a települési önkormányzat jegyzője megküldi a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetéshez szükséges 7. melléklet szerinti nyilatkozatot az ellátásra jogosult gyermekei számának megfelelő példányszámban.

A nyilatkozatokat gyermekenként külön-külön kell kitölteni!

A tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat értesítésre kerül, melynek munkatársa felkeresi az érintett családokat és szükség esetén segít a nyilatkozatok kitöltésében.

Minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon (hirdetményen, az önkormányzat honlapján keresztül) felhívom a jogosultak figyelmét az étkeztetés idejére, módjára, helyszínére.

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy az adott szünidei étkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.

A szünidei gyermekétkeztetés  a mellékelt formanyomtatványon igényelhető (gyermekenként kell kitölteni) melynek benyújtási határideje: legkésőbb 2019. június 7. (péntek).

A kitöltött nyilatkozatok benyújtása személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Molnárné Márton Katalin igazgatási- szociális ügyintézőnél lehetséges.

Gávavencsellő, 2019. május 22..

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                          Bakos Tóth Ildikó

                                                                                                                      jegyző           

Megjelent: 364 alkalommal
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo