Tájékoztatás a Gávavencsellőn folyó szennyvíz beruházásról

Tájékoztatás a Gávavencsellőn folyó szennyvíz beruházásról

Tájékoztatás a Gávavencsellőn folyó szennyvíz beruházásról

( Fotógaléria )

Tisztelt Gávavencsellői Lakosok!

Településünkön 2018. augusztusában vette kezdetét, az ÉKMO 2. Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2) projekt megvalósítása. A beruházás tíz önkormányzat közigazgatási területén valósul meg, melyre konzorciumi megállapodás keretében kerül sor. A fővállalkozó a Penta Általános Építőipari Kft., akinek alvállalkozója a Zemplénkő Kft., Gávavencsellőn a tényleges kivitelező.

A beruházás keretében Gávavencsellőn szennyvízhálózat bővítése történik, valamint egy modern szennyvíztisztító telep kerül kialakításra.

A projekt 3 ütemben valósul meg.

  1. ütem: a meglévő hálózatok bővítése, 3891 folyóméter gerincvezeték kiépítése.
  2. ütem: új átemelő öblözetek kialakítása, 5509 folyóméter gerincvezeték, 4327 folyóméter nyomóvezeték.
  3. ütem: a már meglévő átemelők felújítása, modernizálása, 11 db szennyvíz-átemelő rekonstrukciója, 14 db új átemelő megépítése.

Az eredeti, terv szerinti vezeték építésből hátralévő érintett területek: Móricz Zsigmond utca, Tisza utca szakaszosan, Lónyai utca szakaszosan, Kovács Miklós utca egy szakasza.

A megvalósuló fejlesztés 513 lakást és 1122 fő lakost érint.

A kivitelezés ideje alatt folyamatos kapcsolatot tartottunk és tartunk fenn a kivitelezőkkel, az érintett közműszolgáltatók képviselőivel, rendszeresen folytatunk egyeztetéseket. Ezeken az egyeztetéseken figyelemmel kísérjük a beruházás készültségi fokát, ismertetjük a beérkezett panaszokat, melyre azonnali intézkedések is történnek.

Az év kezdetekor az időjárás, a folyamatos esőzések nehezítették a munkálatokat, melyek miatt a lakossági észrevételek száma is megnövekedett.

A munkálatok során, több helyen gondot okozott a homokos szerkezetű, laza talaj, ezáltal lassult a beruházás.

A kivételezést végző cég képviselője, elmondta az Önkormányzatnak, hogy az átemelők süllyesztését, kivitelezését, megépítését 2020. februárjáig befejezi.

A jelenleg is épülő új szennyvíztisztító telep próbaüzeméhez szükséges az újonnan kiépített szennyvíz-vezeték által termelt szennyvíz-mennyiség.

A már meglévő és megszűnő tisztítótelepre a beérkezett szennyvizet a végátemelő fogja eljuttatni az új szennyvíztisztító telepre. Az új telep 300 m3/napra van tervezve, mely elegendő a termelődő szennyvízmennyiség befogadására.

A beruházás kivitelezése során kezdetben a magas talajvízszint miatt, vákuum kutas talajvízszint süllyesztés volt szükséges, ami erősen visszavetette a munkavégzést. Ennek oka a májusi csapadékos időszak volt, a beruházás kivitelezését szüneteltetni kellett, míg a talajvízszint lesüllyedt.

Ezek után a május végi, júniusi időszakban a kiásott gödrök oldalába a parti fecskék beköltöztek, mivel a Felső-Tisza Vidéken elhelyezkedő költési helyük víz alá került. A Hortobágyi Nemzeti Parkkal folyamatos kapcsolatot tartva, július végén a már kikelt kis fecskék elhagyták a területet, ezért elindult újra a munka.

A projekt befejezése 2020. december 5. a tervek szerint, mivel a szennyvíztisztító telep átadását 6 hónapos próbaüzem előzi meg. 2020. március-áprilisában megkezdi az új szennyvíztisztító telep a próbaüzemét, melynek feltétele a komplett hálózat elkészítése, műszaki átadása.

Eddig a meglévő szennyvíztisztító-telepről a tisztított szennyvizet a Lónyai főcsatorna fogadta be. Azonban a Lónyai főcsatorna ingadozó vízállása miatt, az újonnan létesítendő szennyvíztisztító telep által kibocsátásra kerülő tisztított szennyvíz a stabil vízhozamú Tisza folyóba kerül elvezetésre.

A beruházás alatt az ideiglenes helyreállítást a kivitelező folyamatosan végzi, a fővállalkozó hétvégente, időjárás függvényében kint tartózkodik és figyelemmel kíséri a munkálatokat, illetve szükség esetén intézkedik.

A kivitelezés során az felbontott útburkolatok szilárd burkolattal történő helyreállítása várhatóan 2020. tavaszán kerül befejezésre.

Az új kiépített szennyvíz hálózatra történő rákötésről szóló tájékoztatást az érintett lakosság írásban fogja megkapni. A már elkészült vezeték szakaszon a rákötés szigorúan tilos, melynek büntetőjogi következményei vannak. A rákötés időpontjáról a kivitelező önkormányzatunkkal egyeztetve szórólap formájában tájékoztatja Önöket.

Kérjük, a kivitelezés további szakaszában a lakosság türelmét, továbbá várjuk, hogy a felmerülő problémákat továbbra is jelezzék számunkra.

Gávavencsellőn a beruházás megvalósulását követően már majdnem teljessé válik a szennyvízelvezetés lehetősége a lakosság számára, ugyanakkor új, modern szennyvíztisztító telep veszi át a régi, elavult szerepét.

Gávavencsellő, 2019. szeptember 26.

                                                                                              Bakos Tóth Ildikó

                                                                                                       jegyző

Megjelent: 422 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 26 szeptember 2019 18:01
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo