Felhívás - lakhatási pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély Otthon – „Adj Esélyt Gávavencsellőnek!” (EFOP-1.2.11-16-2017-00049) pályázat ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VII.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján lakhatási pályázatot hirdet a nagyközség jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek településre történő letelepedésének támogatására.

A Pályázók köre

Pályázati feltételek:

 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a lakhatás végéig nem tölti be a 35. életévét
 • rendszeres, igazolható jövedelemmel rendelkezik
 • a Rendelet által meghatározott hiányszakmával rendelkezik
 • rendszeresen részt vállalnak Gávavencsellő Nagyközség kulturális életében
 • aki Gávavencsellőn lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Gávavencsellőn él, vagy Gávavencsellőre kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új gávavencsellői lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Gávavencsellőn marad a támogatott lakhatás lezárását követő minimum 2 évig
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek

 

A pályázat elbírálásánál további előnyt jelent:

 • Szociális rászorultság
 • Szándéknyilatkozat - követően gávavencsellői székhelyű vagy telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja kérelmét.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A pályázattal elnyerhető: Gávavencsellő, Toldi u. 32. szám alatti I. emeleti 3. számú lakás

A lakhatási ösztönző támogatás 20 hónapra nyerhető el.

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A lakhatási támogatás feltétele a használatbavételi szerződés megkötése.

A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.

A beköltözés időpontja: Használatbavételi szerződés aláírását követően 5 nap.

A pályázatot 1 eredeti példányban postai úton, vagy személyesen a Gávavencsellői Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím:

Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal

4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.

A borítékra kérjük ráírni: Esély Otthon lakhatási ösztönző támogatás

Tel.: 42/572-500

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a kitöltött pályázati adatlapot
 • a pályázati adatlap kötelező mellékleteit

A pályázati adatlap a www. gavavencsello.hu oldalon érhető el. Az kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

Egyéb információk

A támogatás elbírálásáról a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 2/b. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

A pályázatról további információkat kaphat Gávavencsellő nagyközség honlapján (http://www.gavavencsello.hu)

A pályázat eredményéről a pályázók a testületi döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak.

Gávavencsellő, 2019. október 25.

Megjelent: 335 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 25 október 2019 13:37
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo