Testületi ülés

Gávavencsellő Nagyközség
Polgármesterétől
4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1.
Telefon: 42/572-500
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyiratszám: 44-3/2020.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§-ában biztosított hatáskörömben eljárva Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének RENDES ülését

2020. március 26-án (csütörtökön) 16.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 1.

HITELES MEGHÍVÓ

Napirendi javaslat:

 1. Előterjesztés a Koronavírus COVID-19 elterjedésének megelőzésére tett intézkedésekhez kapcsolódóan a 2020. évi költségvetésben fedezet biztosításáról
  Előterjesztő: Berecz János polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság,
  Település és Gazdaságfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
  MEGTEKINTÉS

 1. Beszámoló a Gávavencsellői Művelődési Ház és Köszégi Könyvtár 2019. évi szakmai tevékenységéről
  Javaslat a Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2020. évi szolgáltatási tervére
  Előterjesztő: Kőpájerné Tóth Katalin intézményvezető
  MEGTEKINTÉS

 1. Beszámoló a Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről
  Előterjesztő: Galambosiné Bistei Gabriella intézményvezető
  MEGTEKINTÉS

 1. Beszámoló a Kryzantén Kft. 2019. évben végzett temetési kegyeleti közszolgáltatásról és temetőüzemeltetési feladatainak ellátásáról
  Előterjesztő: Orosz Béla Tibor ügyvezető
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés a Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde szakmai programjának módosításáról
  Előterjesztő: Varga Sándorné óvodavezető
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés a MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. ügyeleti hozzájárulás emelése tárgyú javaslatának megtárgyalására
  Előterjesztő: Berecz János polgármester, Kovács Krisztina ügyvezető
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítására és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben alkalmazandó térítési díjak felülvizsgálatára
  Előterjesztő: Galambosiné Bistei Gabriella intézményvezető, Bakos Tóth Ildikó jegyző
  Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés a Gávavencsellő nagyközség területén lévő önkormányzati tulajdonban lévő temetők üzemeltetésére pályázat kiírására, az átmeneti időszakra kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére
  Előterjesztő: Berecz János polgármester
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés a Rakovszky Sámuel Általános Iskolában az általános iskolai nevelés, oktatás alapfeladatok kiegészítésének véleményezésére
  Előterjesztő: Berecz János polgármester
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei, valamint a Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal között munkamegosztási és feladatellátási megállapodások felülvizsgálatára
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző
  MEGTEKINTÉS

 1. Jelentés a 2019. évi belső ellenőrzés végrehajtása során tett megállapításokról és a tett intézkedésekről
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítására tett javaslatra
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző

 1. Előterjesztés pályázatok benyújtására
  Előterjesztő: Berecz János polgármester
  MEGTEKINTÉS

 1. Javaslat az Ajándékok elfogadásának rendje szabályzat elfogadására
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző
  Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
  MEGTEKINTÉS

 1. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző
  Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság

 1. Javaslat a Beszerzési Szabályzat módosítására
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző
  Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
  MEGTEKINTÉS

 1. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására, játszótér vagyonkezelésbe adására, ajándék elfogadására
  Előterjesztő: Berecz János polgármester
  MEGTEKINTÉS

 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a tett intézkedésekről (szóban)
  Előterjesztő: Berecz János polgármester

 1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző, Berecz János polgármester
  MEGTEKINTÉS

 1. Egyebek

  Zárt ülésen:

 2. Előterjesztés települési támogatás iránti kérelmek elbírálására
  Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző

 


Gávavencsellő, 2020. március 19.

 

Berecz János

 

polgármester

Megjelent: 343 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 20 március 2020 10:46
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo