Tájékoztatás - kutak létesítésével, üzemeltetésével, fennmaradásával kapcsolatos szabályok változásról

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Gávavencsellő Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a kutak létesítésével, üzemeltetésével, fennmaradásával kapcsolatos szabályok változtak.

  • Legfeljebb 500 m3 / év vízkivétel esetén fúrt, ásott kút esetében a jegyző jár el.
  • Engedélyezéshez szükséges nyomtatvány INNEN letölthető.
  • Fúrtkút létesítésnél nem szükséges mérnöki kamaránál regisztrációs számmal rendelkező tervező által aláírt dokumentáció, mindössze kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával kell ellátni a tervet.
  • Ásott kút esetében elegendő a tulajdonos aláírása.
  • Vízmintavételre abban az esetben van szükség amennyiben ivóvíz igény kielégítése is történik.
  • A kútra mérőóra felszerelése a jogszabályok változása miatt, már nem szükséges.
  • Az eljárás illetékmentes.
  • Bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig tart.

Fentiek részletes magyarázata az alábbiakban olvasható:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez; c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.”

Amennyiben a tulajdonos a meglévő, engedély nélkül létesített kút legalizálását szeretné megoldani, akkor a Gávavencsellő Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki ügyintézőjét kell megkeresnie Gávavencsellőn, Paszabon a jegyzőt.

 

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges. Vízjogi engedélyt úgy kaphat, ha kérelmet terjeszt elő a Jegyző hatáskörében eljáró Műszaki ügyintézőnél.

Az 500 m3/év vízigénybevétel feletti esetekben fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.

Fontos, hogy a beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges.

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá. Továbbá az előző jogszabályi rendelkezéssel ellentétben vízmérővel sem kell a kutat ellátni.

 

Ásott   kút   engedélyezéséhez, fennmaradási   engedély   ügyintézéséhez   NEM   kell   kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat. Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58a pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. Ha nem ért egyet a határozattal, Ön a Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény – Melléklet: XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek 2. pontja „A fellebbezés illetéke a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese;” Mivel az alapeljárás illetékmentes, ezért a fellebbezés is.  Az elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.

Gávavencsellő, 2020. április 24.

 

 

Bakos Tóth Ildikó

 

jegyző

 

Megjelent: 420 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 24 április 2020 17:22
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo