Bizottsági meghívó

M E G H Í V Ó

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságát
Település és Gazdaságfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottságát

2020. október 14-én (szerdán) 1615 órára

a Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében tartandó ülésére összehívom, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Tervezett együttes ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés Gávavencsellő településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Berecz János polgármester

2. Előterjesztés földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Berecz János polgármester

Tervezett Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság napirendi pontjai:

1. Előterjesztés Új bölcsőde építése Gávavencsellőn TOP-1.4.1-19-SBI-2019-00024 közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztő: Berecz János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság

2. Előterjesztés a Kápolna utca 7. szám alatti rendőrség épületre kötött bérleti szerződés megújítására
Előterjesztő: Berecz János polgármester

Tervezett Települési és Gazdaságfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a növények telepítési távolságáról szóló helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző
Véleményezi: Település és Gazdaságfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság

Gávavencsellő, 2020. október 9.

Csisztu Miklósné sk. Pásztor Tibor sk.
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke Települési és Gazdaságifejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

 

 

Megjelent: 104 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 09 október 2020 11:31
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo