Tanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnoki szolgálat

A szolgáltatás célja a településrészek hátrányainak enyhítése, a közlekedési nehézségekből fakadó hátrányok leküzdése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
A tanyagondnoki szolgálat a Gávavencsellő egyéb belterület lakott helyének (Szabadság – telep), egyéb külterület lakott helyeinek (Paszabcsúcs, Kossuth – telep, Gizella – major, Pusztafalu) esélyegyenlőségének növelése érdekében, a személyes gondoskodást nyújtó egyes alapszolgáltatások és a bevezetett egyéb szolgáltatások biztosítása érdekében működik.
A szolgáltatás kiemelt célja, a távolságból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá, egyéni, közösségi szintű szükségletek kielégítése. Céllá válhat a jövőben a szorosabb közösségi élet megteremtése.
A tanyagondok egy egyszemélyes intézmény, melynek alapvető célja a települési hátrányokat, az intézményhiányt csökkenteni. Hatékonyságának (relatív olcsóságának) kulcsa az, hogy benne különféle tevékenységek egyesülnek.
A szolgáltatással ellátott település/rész lakossága a helyben szokásos tájékoztatási módozatok szerint értesül a lehetőségről. A lakosok a szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, a szolgáltatást nyújtó intézményben személyesen, illetve írásban jelezhetik.
A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 1 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelenteni és egyeztetni. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.
Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek rendszeres tevékenységektől, a Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével kell egyeztetni.

Tanyagondnok: Márton Henrietta
Elérhetősége: 06/20 504-5168

bottom logo