I. SZÁMÚ VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

 


fogorvos20182Gávavencsellő, Hősök tere 6.

Védőnő:
Király Edina
Tel.: 06-20/979-67-09

Védőnői tanácsadás időpontja:
Péntek: 8.00 - 12.00

Orvossal tartott tanácsadás időpontja:
Dr. Gergely Gábor

Kedd: 10:00-11:30


GYERMEKEK VÉDELME AZ EGÉSZSÉGÜGY KÖRÉBEN

(Tájékoztató)

Az egészségügy saját funkciókkal bír, melyeket általában nem lenne helyes alárendelni a gyermekjólét, a gyermekvédelem fogalmának. Az egészségügy ellátásai között vannak olyanok, amelyek egyszerre töltenek be egészségügyi, valamint gyermekvédelmi funkciókat. A gyermekjóléti alapellátások szempontjából elsősorban a körzeti védőnői ellátást kell említeni. A gyermekvédelmi jellegű vagy ahhoz kapcsolódó rendelkezések az alábbi jogszabályokban találhatók:

 • 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről,
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 32/1992. (XII. 23. ) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról,
 • 5/1995. (II.8) NM rendelet a körzeti védőnői szolgálatról,
 • 26/1997. évi (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról.

A gyermekvédelmi szempontból jelentős egészségügyi ellátások a következők.

Az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. Ennek során biztosítani kell:

 • az egészségnevelést,
 • az életkorúknak megfelelő szűrővizsgálatokat,
 • az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat, illetve azok megtörténtének és eredményességének vizsgálatát, továbbá a kampányoltásokat.,
 • a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi feladatait, a beiskolázás előtti vizsgálatokat, a szakmai alkalmasság elbírálását, a szakképzést is nyújtó oktatási intézményekben az időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzését.

Az ifjúság-egészségügyi gondozás részét képezi -  a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az iskola-egészségügyi ellátás.

A körzeti védőnői ellátás célja a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként tevékenykedik. A védőnői gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és a gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.

A védőnő feladatai a következők:

 • nővédelem
 • várandós anyák gondozása
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása
 • tanköteles gyermekek gondozása
 • családgondozás.

A családgondozás területén a védőnő feladata a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése.

bottom logo