×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62

Összefoglaló a TÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0034 sz. projektről 2017. november 25. (szombat)

Írta:

A program összefoglaló kisfüzete letölthető "ITT"

Közlemény a Hír TV Célpont című műsorának Gávavencsellőt érintő provokatív és egyoldalú tájékoztatására 2017. november 23. (csütörtök)

Írta:

Közlemény a Hír TV Célpont című műsorának Gávavencsellőt érintő provokatív és egyoldalú tájékoztatására

Tájékoztatásként közöljük a Hír TV Célpont című műsorának Gávavencsellőt érintő provokatív és egyoldalú közlésére:

 • A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0034. azonosító számú, 32 hónap időtartamú Komplex telep-program eredményesen és sikeresen lezárult 2015. szeptember 29-én. A projekt szakmailag és pénzügyileg többszörösen ellenőrzött és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Irányító Hatóság által jóváhagyott. A projektet vizsgálta az említett hatóságokon kívül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Sz-Sz-B Megyei Rendőr-főkapitányság is.
 • A Célpont című műsorban kiemelt programelemek nem tartoztak a támogatás terhére elszámolt költségek közé.
 • A programelemek szakmailag megalapozottak és igényfelmérés alapján összeállítottak voltak. A fenntartási időszak alatt bizonyítottan elérhetőek voltak a pályázatban vállalt szolgáltatások.
 • A telepszerű lakókörnyezetben élők szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférései a Komplex telep-program eredményeként javultak.
 • A riportban nyilatkozó emberek egy része nem a pályázatba bevont célszemélyek közé tartozott, van aki a projekt megvalósításának időszaka alatt nagyrészt külföldön tartózkodott.
 • A projektmenedzsment tagjai folyamatosan eleget tettek vállalt kötelezettségeiknek. Kapcsolatot tartottak a konzorciumi és együttműködő partnerekkel. A problémák feltérképezését követően, az egyéni fejlesztési tervben foglalt célok, a helyi közösségfejlesztő programok is megvalósultak.
 • A folyamatos feljelentések és vizsgálatok miatt, a többszöri felkérés ellenére sem merte vállalni Önkormányzatunk a projekt folytatását.

 

BESZÁMOLÓ

 a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0034.

„Komplex telep program Gávavencsellőn” című pályázat megvalósulásáról

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2012. október 01-jén kezdte el a projektet konzorciumban a Türr István Képző és Kutató Intézettel (TKKI), a Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért Alapítvánnyal, a Gávavencsellői Görögkatolikus Egyházközséggel, az Országos Roma Önkormányzattal és a Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központtal.

A Komplex telep-program a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmazott, továbbá elősegítette a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását. A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, roma és nem roma egyének és családok tartoztak. A szegregátumokhoz az alábbi utcák tartoztak: Arany János utca, Báthori utca, Uzsoki utca, Kápolna utca, Kossuth utca, Lehel utca, Rakovszky utca és Temető utca.

A program a település egésze számára is nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. A megvalósítás helyszínei – a település közintézményein kívül – a szegregátumok Csillagpontjai voltak.

A pályázatban elnyert összegek konzorciumi partnerenként:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 90.635.494.-Ft,

Türr István Képző és Kutató Intézet 37.892.855.-Ft,

Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért Alapítvány 5.650.000.-Ft,

Gávavencsellői Görögkatolikus Egyházközség 1.000.000.-Ft.

Összesen: 135.178.349.-Ft.

A nyitórendezvény az IKSZT épületében került megtartásra 2013. április 04. napján 43 fő részvételével. Egyéni fejlesztési terv 90 fő lakosról készült. A képzések indítása olyan sikeres volt településünkön, hogy további 35 fővel kötöttünk együttműködési megállapodást.

A pályázat megvalósításában az Önkormányzat részéről: projektmenedzsment 4 fő, közösségi koordinátor 4 fő, esetmenedzser 6 fő, a TKKI részéről 7 fő menedzsment és 7 fő oktató vett részt.

A TKKI összesen 4 tanfolyamot indított: mezőgazdasági gazdasszony képző, gipszkarton szerelő, betanított kőműves és festő, valamint kerti munkás képzéseket, amelyeken összesen 54 fő tett sikeres vizsgát. A szegregátumokban csótány- és rágcsálóírtást végeztek a lakhatási körülmények javítása érdekében 281 lakóingatlant érintően.

A Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért Alapítvány 7 tréninget tartott: álláskeresés, egészséges életmód, pályaorientáció, életvezetés, motiváció, roma népismeret és pénzkezelés témakörökben. A tevékenységek során emellett nagy hangsúlyt kapott a nemzeti identitástudat, a hagyományőrzés és a tágabb környezethez való tartozás igényének, valamint a közösséghez tartozás élményének megtapasztalása. Az Alapítványt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. augusztus 17. napján kelt döntésében 1.750.000.-Ft támogatási összeg visszafizetésére kötelezte. Az Alapítvány pénzügyi elszámolása jelenleg is folyamatban van.

A Gávavencsellői Görögkatolikus Egyházközség tréningeket tartott az alábbi témákban: önismeret és családtervezés. Az Egyházközség feladatként a szegregátumban élők felelősségtudatának erősítését tűzte ki célul. A „Szeretetben-boldogan” mottó jegyében a célcsoport résztvevő tagjai a konfliktuskezelés alapjait is elsajátították.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata munkáját a Csillagpontok felújításával kezdte. Ezek a „Segítő házak” magukban foglalják azt a komplex szolgáltatásrendszert, amely képes lehet hosszú távon javítani a célcsoport életminőségét, valamint közvetlenül növeli a gyermekek és fiatalok szegénységből való kikerülésének esélyét.  Három épületben és helyszínen kerültek kialakításra Csillagpontok, amely 19.574.549.-Ft pályázati támogatással és 3.203.818.-Ft saját erőből, önkormányzati hozzáadással történt. Az Önkormányzatot az építési beruházással kapcsolatban, szabálytalansági eljárás következményeként az Irányító Hatóság a pályázati támogatásból 9.787.275.-Ft összeg visszafizetésére kötelezte.

A pályázatban többféle rendezvény és program valósult meg a helyi intézményekkel és civil szervezetekkel is együttműködve:

 • - Sport- és szabadidős programok megtartására 2014.április 14. és 2015.május 16.között 30 alkalommal került sor (pl: közös játék a szabadban, aszfaltrajz készítés, lufifújó verseny, karácsonyfa díszítés, mézeskalácssütés stb.),
 • - Hagyományőrző rendezvényekjúnius 22. és 2015.március 28. között 8 alkalommal kerültek megrendezésre (pl: nemzetiségi nap, Mikulás házhoz megy, magyar kultúra napja, Húsvét váró délután stb.),
 • - Óvodára való felkészítésszeptember 20. és 2015.május 27. között 17 alkalommal valósult meg (pl: baba-mama találkozó, óvodával való ismerkedés, generációk közötti kötelék erősítése, iskolások és óvodások együtt, kiszebáb égetés, foglalkoztató stb.),
 • - Prevenciós programokjanuár 16. és 2015. június 11. között 40 alkalommal valósult meg (pl: véradás, drogprevenciós előadás, közbiztonsági előadás, látásvizsgálat, egészségnap, ingyenes szűrővizsgálatok stb.),
 • - Családi programokfebruár 26. és 2015.május 23. között 33 alkalommal került megszervezésre (pl: gyermeknap, egészséges életmódnap, adventi koszorú készítés, karácsonyi ünnepség, pünkösdi családi nap stb.),
 • - Iskolai felzárkóztató programokáprilis 17. és 2015.május 12. között 78 alkalommal valósult meg (pl: matematika felzárkóztató, magyar nyelv és irodalom felzárkóztató stb.).

A projekt 2015. szeptember 29-én zárult. A fenntartási időszak 2016. szeptember 29.napján lejárt. A pályázat záró ellenőrzésére 2016.május 30.napján került sor, amelyet követően az Irányító Hatóság befejezettnek nyilvánította a projektet. A projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését és beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

Ezt követően az épületeket más funkciókkal is elláttuk: iskolai szünetekben gyermekétkeztetés biztosítása helyben fogyasztással vagy elvitellel, képzések és oktatások megtartása. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat élelmiszer csomagok kiosztására havi rendszerességgel használja az épületeket.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy ma Magyarországon a sajtó megengedhette magának, hogy egy egyoldalú riport elkészítésével és tudósításával Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatát, mint Főpályázót, valamint a Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért Alapítványt, a Gávavencsellői Görögkatolikus Egyházközséget, a Szociális Szolgáltató Központot és a Türr István Képző és Kutató Intézetet, mint konzorciumi partnereket rossz fényben tüntette fel. A projektben résztvevők továbbra is azt vallják:

„… ha nem teszünk másokért minek élünk, ha nem teszünk magunkért ki tesz értünk.”

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata és a Projektmenedzsment

Gávavencsellő, 2017. november

                                                                                  

Komplex Telep-program

Munkatársat keresünk 2015. március 11. (szerda)

Írta:

 

"KOMPLEX TELEP-PROGRAM” Gávavencsellőn


TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0034

start asszisztensi munkatársat

keres.

 

Munkába lépés kezdete: 2015.04.01.

 

Érdeklődni és jeletkezni (telefonon vagy személyesen):

Vojtó Mihályné  20/800-67-10

 

Komplex telep-program: "Színezd át" 2015. szeptember 01. (kedd)

Írta:

Augusztus utolsó vasárnapján lehetősége nyílt 24 gávavencsellői gyermeknek és 5 felnőtt kísérőnek részt vennie Nyíregyházána TKKI által rendezett, Komplex Telep-program keretein belül megtartott a "Színezd át!" programon. Különböző készségfejlesztő- és társasjátékok mellett, városnéző séta,különböző zenés színpadi produkciók, futó- és gyaloglóverseny várta az érdeklődőket. A nagy meleg ellenére a versenyzők ügyesen teljesítették a 2km-es távot, melyen Kovács Anita és Páll Judit Katalin dobogós helyezést ért el.

Türk Anita, kísérő

szinezdat 1

szinezdat 3

szinezdat 5

szinezdat 6

bottom logo