×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62

Önkormányzati közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Megnevezés

Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal

4472, Gávavencsellő Petőfi u. 1

42-572-500    

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    

https://www.gavavencsello.hu/

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (szervezeti ábra)

A szervezeti egységek feladatai:

A Hivatal Szervezeti egységei:

     Igazgatási Csoport

     Vagyongazdálkodási Csoport

A Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási csoportját a jegyző, vagyongazdálkodási csoportját a jegyző által a székhely polgármester egyetértésével megbízott vagyongazdálkodási csoportvezető vezeti. A jegyző és a csoportvezető gondoskodnak a vezetésükre bízott csoportokon folyó döntés-előkészítő és végrehajtó önkormányzati, valamint államigazgatási munka megszervezéséről. Biztosítják a vezetésükre bízott szervezeti egység szakszerű működését és ezért személyes felelősséggel tartoznak.

Igazgatási csoport fő feladatai:

a)     képviselő-testület és bizottságai üléseinek előkészítése, a döntések végrehajtásában történő közreműködés, jegyzőkönyvek, határozatok készítése, nyilvántartása, felterjesztés, önkormányzati rendeletek közzététele, Nemzeti Jogszabálytárban történő publikálása, nyilvántartása,

b)    nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítése, közreműködés az ülések összehívásában, jegyzőkönyvek, határozatok készítése, felterjesztés,

c)     civil támogatási kérelmek előterjesztése, megállapodások előkészítése,

d)    polgármester napi feladatainak segítése,

e)     iktatás, iratkezelés,

f)     anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok, továbbá ismeretlen holttest anyakönyvezése, külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatás teljesítése, Igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy, Gyermek nevének megállapítása, Képzelt szülő adatainak megállapítása, Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele nagykorú és cselekvőképes személyek esetében, Tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről,

g)    személyi adat és lakcímnyilvántartással, népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok,

h)     hirdetmények közzététele, kifüggesztések,

i)      hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyintézés,

j)      környezetvédelemmel, természetvédelemmel, zaj- és rezgésvédelemmel, levegőtisztaság védelemmel, közlekedésigazgatással közművekkel, vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok,

k)     állategészségügyi és növényvédelmi feladatok, állatvásártér, állatpiac, állatkiállítás helyének és időpontjának engedélyezése

l)      középületek műszaki állapotának felügyelete.

m)   önkormányzati beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok előkészítése, a munkák kivitelezésével kapcsolatos feladatok felügyelete,

n)     statisztikai adatszolgáltatások,

o)    lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok

p)    birtokvédelem,

q)    üzletek működésével kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos feladat és hatáskörök,

r)      szálláshely üzemeltetési engedélyek, telepengedélyek kiadása,

s)     személyzeti és munkaügyi igazgatási feladatok ellátása, szabadságnyilvántartás és ütemterv vezetése, közreműködés az éves köztisztviselői teljesítményértékelés és a továbbképzési terv elkészítésében,

t)      MÁK KIRA rendszer kezelése,

u)     gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladat és hatáskörök – környezettanulmány készítése megkeresésre,

v)     családvédelmi koordináció, a szülők megállapodásának felvétele a szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében, előzetes gyámrendelés

w)    köztemetés elrendelésével kapcsolatos feladatok,

x)     önkormányzatok által biztosított pénzbeli és természetbeni juttatásokkal kapcsolatos feladatok, (szociális tüzifa, nyári szociális gyermekétkeztetés, élelmiszercsomagosztás),

y)     lakossági adatszolgáltatás a hulladékszállítást végző közszolgáltató részére,

z)     települési támogatással kapcsolatos ügyek.

Vagyongazdálkodási csoport fő feladatai:

a)     az önkormányzatok költségvetésének előkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése, éves beszámoló készítése a képviselő-testület felé,

b)    likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése, az önkormányzat pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása,

c)     kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel,

d)    állami támogatások igénylése, lemondása, pótigény, elszámolás adatszolgáltatás,

e)     civil támogatások elszámolásának figyelemmel kísérése,

f)     pénzkezelési feladatok a pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint,

g)    szociális és gyámügyi segélyek kifizetése, utalása a jogerős határozatok alapján,

h)     üzemanyag-felhasználás elszámolása, bizonylatok kiállítása, önkormányzati gépjárművek menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag fogyasztásának ellenőrzése,

i)      kifizetések teljesítése, bizonylatolása, a számlák helyességének ellenőrzése, utalványozás ellenjegyzés meglétének, helyességének ellenőrzése,

j)      helyben számfejtett bérek, illetmények megbízási díjak, egyéb személyi kiadások kifizetése,

k)     analitikus nyilvántartás vezetése,

l)      alszámlanyitással kapcsolatos teendők ellátása,

m)   iratkezelő rendszerben számlák érkeztetése,

n)     gépjárműadóval, iparűzési adóval, magánszemélyek kommunális adójával, talajterhelési díjjal kapcsolatos feladat és hatáskörök, ezzel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása,

o)    fizetési értesítések, felszólítások, adóvégrehajtással kapcsolatos feladat és hatáskörök, más hatóság megkeresésére indított végrehajtási eljárások lefolytatása,

p)    papír-írószer, tisztítószer rendelés, készletek nyomon követése,

q)    lakbér és egyéb kintlévőségek figyelemmel kísérése,

r)      választások pénzügyi lebonyolítása,

s)     leltározási feladatok ellátása, selejtezéssel kapcsolatos tevékenységek elvégzése, nyilvántartások vezetése,

t)      KSH statisztikák készítése,

u)     ASP program kezelése, vagyonkimutatás, vagyonkataszter kezelése,

v)     az önkormányzat vagyonbiztosítási ügyeinek intézése,

w)    alapellátással kapcsolatos finanszírozási és népegészségügyi működési engedélyezés ügyintézése,

x)     pénzügyi szabályzatok elkészítése,

y)     pályázatok pénzügyi elszámolása.

z)     könyvelés, a nemzetiségi önkormányzatok bank és pénztár kontírozása, könyvelése.

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Bakos Tóth Ildikó jegyző

42-572-500, +36 20 391-2893

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.      

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

SZERVEZETI EGYSÉGEK, ELÉRHETŐSÉGÜK

.

IGAZGATÁSI CSOPORT.

Polgármesteri titkárság

 

Telefon

42/572-500

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jegyzői titkárság

 

Telefon

42/572-501

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Anyakönyvvezető

 

Telefon

42/572-500

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Műszaki ügyintéző

 

Telefon

42/572-503

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szociális ügyintéző:

 

Telefon

42/572-504

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adóügyi ügyintéző

 

Telefon

42/572-506

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

PÁLYÁZATÍRÓK

Pályázati Referens

 

Telefon:

42/572-505

Email:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT

.

Csoportvezető

Bakos Boglárka

Telefon

42/572-509

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pénztár

 

Telefon

42/572-508

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Könyvelés

 

Telefon

42/572-507

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Munkaügyi ügyintéző

 

Telefon

42/572-506

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Közfoglalkoztatási ügyintézők

 

Telefon

42/572-500

Email

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nem releváns!

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Gávavencsellő Közös Önkormányzati Hivatal Paszabi Kirendeltsége

4475 Paszab, Fő u. 9.

Tel: +36 42 204-700; +36 42 204-502

Fax: +36 42 204-700

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

NINCS ILYEN

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

NINCS ILYEN

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

NEM RELEVÁNS

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs ilyen

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
Telefon: (42) 599-300
Telefax: (42) 599-309 Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (link)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (link)

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

(link)

2.    Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati   Hivatal nem országos illetékességű szerv, így angol nyelvű tájékoztató kiadására nem kötelezett.

3.       A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal nem helyi önkormányzat.

4.    Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az   szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal

Gávavencsellő és Paszab községek közigazgatási területe

5.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatást nem végez.

6.    A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

7.    A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal nyilvános kiadványt nem ad ki.

8.    A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal nem testületi szerv.

9.    A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal nem testületi szervként működik, ezért nincsenek erre vonatkozó ülések, szavazási adatok, jegyzőkönyvek, döntések.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények, tájékoztatók linkjei!

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2019. évi belső ellenőrzés

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata (link)

Illetékes: Bakos Tóth Ildikó jegyző

+36 20 391 2893

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2019. évben közérdekű adatigénylések száma: 2

Közérdekű adatigénylésnek a Hivatal eleget tett. Jogorvoslat nem érkezett.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatok hasznosítására nem kötött szerződést.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatok hasznosítására nem kötött szerződést.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Üzleti célú szálláshely szolgáltatók nyilvántartása (link)

Kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartása (link)

Ipari tevékenységet folytatók nyilvántartása (link)

Vásárok, piacok nyilvántartása (link)

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.
A közfeladatot ellátó szerv évesköltségvetése,számviteli törvény szerint beszámolójavagy éves költségvetés beszámolója
.
A változásokat követően azonnal
A közzétételt követő 10 évig
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
.
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A közzétételt követő 5 évig
4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
.
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
(az önkormányzatra ez nem vonatkozik)
.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
.
Negyedévente
Legalább 1 évig archívumban tartásával
8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
 
"2020.évi közbeszerzési terv határozata"
 
.
2019.01.18.
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Megjelent: 2676 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 27 április 2020 11:15
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo