Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

testlet rajz

 

Összefoglaló a Képviselő-testület munkájáról

 

 

2018.év

 

 

Képviselő-testületi ülés 2018. február 14.

Készült: Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén

Az ülés ideje: 2018. február 14-én 1430 óra.

Az ülés helye: Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal Gávavencsellő, Petőfi utca 1. Nagyterem

Jelen vannak: Vojtó Mihályné polgármester,

Csisztu Miklósné alpolgármester,

Berecz János képviselő,

Kaczur Károlyné képviselő,

Nánásiné Szabolcsi Mónika képviselő,

Sztankovics Tibor képviselő.

Távolmaradását bejelentette: Tóth Richárd képviselő.

Tanácskozási joggal meghívottak: Bakos-Tóth Ildikó aljegyző,

Hengspergerné Szabó Gyöngyi Vagyongazdálkodási Csoportvezető,

Angyal Jánosné Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság tagja,

Bodnár Zoltán Ferencné Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság tagja

Tóth Mihály Pénzügyi Bizottság tagja,

Varga Sándorné Gávavencsellői Csicsergő Óvoda Vezetője,

Galambosiné Bistei Gabriella szociális intézményvezető,

Hengspergerné Szabó Gyöngyi Vagyongazdálkodási Csoportvezető,

Kőpájerné Tóth Katalin Gávavencsellő Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár Vezetője

Vojtó Mihályné polgármester: Elnézést kérek a késői kezdésért, a mostani helyzet az időcsúszásoknak kedvez.

Tisztelt Jelenlévők! Az elmúlt fél órának a történése az volt, hogy a Képviselő-testületi tagok megkerestek engem az ügyben, hogy nem kívánnak velem dolgozni. Nekem ezt tudomásul kell vennem. Természetesen elfogadom a döntésüket. A helyzet az, hogy a beterjesztett költségvetés, tartalmazza azokat a forrásokat is, amelyek Gávavencsellőn, adott esetben pályázatok megvalósítását szolgálják, vagy bármilyen olyan részletet, amelyek a munkahelyek, intézmények működtetésével kapcsolatos. Ezt jelen pillanatban én garantálni nem tudom, éppen ezért azt javaslom a jelenlévőknek, valamint az aljegyző asszonynak, hogy a jegyzőkönyvbe az kerüljön be, az ülést ugyan összehívtuk, azonban a napirendi pontok tárgyalását elnapoljuk.

Tiszteletben tartom azt, ami a Képviselő-testület döntött, nyilván megfontoltan, nyilván átgondoltan, nyilván felelősen gondolkodik itt mindenki. Éppen ezért bejelentem a következőt: megfontolás tárgyává teszem a nyugdíjba vonulásomat, hamarosan erről döntést hozok, erről tájékoztatom nem csak a jelenlévőket, nem csak a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hanem a természetesen Gávavencsellő lakosságát is. Ha ilyen helyzetre sor kerül, akkor azt az emberiességi megoldást fogom tovább vinni, ez azzal kapcsolatos, hogy ledolgoztam Gávavencsellőn több, mint negyven évet. Én azt hiszem, hogy ha más is így dolgozik, ilyen formában, akkor arra büszke lehet. Én nem mondom azt, hogy hibákat nem követtünk el bizonyos helyzetekben, mert amikor ilyen nagy rendszereket működtetünk, ezek a nagy rendszerek nagyon sok embert kiszolgálnak, én nem mondom azt, hogy bizonyos esetekben, nem kerestünk akármilyen megoldást. Most is azt mondom és büszkén mondom, én törvényt soha sem sértettem készakarva. Én törvényt nem sértettem, hogy kárt okozzak Gávavencsellőnek, eszembe nem jutna ilyet tenni. A rendszerek eddig működtek. Én azt hiszem, hogy a nyolc évi munkának az a végkifejlete, hogy Gávavencsellőnek több mint hárommilliárd forint az, ami a pályázatoknak az eredménye. Én büszkén fogom továbbadni a leendő vezetőnek azt a feladatot, amit elkezdtem. Annak idején, ezt így fogalmaztam meg, igazgató asszonynak a múltkor, hogy úgy látszik, hogy nekem ez a sors jutott, amikor tisztességgel felépítünk valamit, akkor ilyen-olyan okokkal arrébb kell állni. Én ezt az arrébb állást mindig megoldottam, most is meg fogom oldani. Egyelőre kérem a jelenlévőktől, ennek a megértését. Az óvodának a képviseletében természetesen annyit tudok mondani, hogy az most már nem tőlem függ mikor lesz, vagy hogyan lesz új óvoda. Feltételezhetően biztos megépül, bár épüljön meg, mert mindent előkészítettünk ennek az ügyében, az már ez nem az én felelősségem lesz egyrészről. A másik része pedig az, hogy negyvenegy év szolgálati idő után a nyugdíjazásomat fogom kérni, amiről hamarosan tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Köszönöm szépen a megjelenést, további szép napot kívánok.

Az ülést 14:35 órakor bezárom.

K.m.f.

 

Bakos Tóth Ildikó

Vojtó Mihályné

aljegyző

polgármester

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2018. február 12.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 12-i ülésén

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-én megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 • Előterjesztés Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
 • Előterjesztés Gávavencsellő nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet megalkotására
 • Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által elnyert pályázatokról, a pályázatok és a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások állásáról
 • Előterjesztés TOP-1.4.1-15 projekt a foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Négy csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn
 • Előterjesztés kötelező felvételt biztosító általánosiskolai körzethatárok véleményezéséről
 • Egyebek

A képviselő-testület az 1. napirendi pontot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A Képviselő-testület a 2. napirendi pont esetében 3 igen 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem hozott döntést, ezáltal Gávavencsellő Önkormányzatának jelenleg nincs elfogadott költségvetése.

A 3. napirendi pont az önkormányzat és intézményei által elnyert pályázatokról szóló tájékoztató volt, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott azzal, hogy a következő testületi ülésre a START Közmunkaprogramról, valamint elemeiről részletes szakmai és pénzügyi tájékoztató kerül a képviselő-testület elé.

A 4. napirendi pont, mely a négy csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn TOP-1.4.1-15 projekt megvalósítása kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetése, illetve a projekt megvalósításához szükséges fedezetkiegészítésről szóló döntés, a határozat-tervezet szerint 2 igen és 4 nem szavazattal napirendről levételre került, tekintettel arra, hogy a testület a 2. napirendi pont szerint 2018. évi költségvetését nem fogadta el. Jelen állapotban nem biztos a 4 csoportszobás óvoda megépítése, kivitelezése.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2018. január 29.

 Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 29-i ülésén:

Döntött:

 

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezési irányelveinek meghatározásáról.
 • Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának újraalkotásáról.
 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására, egységes szerkezetbe foglalásáról.
 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosításáról.
 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról.
 • dr. Tóth és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal a Gávavencsellő Hősök tere 6. szám alatti fogorvosi rendelő és hozzá tartozó helyiségek használatának és fenntartásának feltételeiről.
 • A Gávavencsellő, Toldi utca 63. szám alatti önkormányzat tulajdonát képező lakás bérbeadásáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 • A Toldi utca 32. szám alatti önkormányzati bérlakások hasznosításáról.
 • Vojtó Mihályné polgármester 35. éves jubileumi jutalmának megállapításáról.

Jóváhagyta:

 • Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást.
 • Gávavencsellői Integrált Közösségi Szolgálató Tér és Községi Könyvtár 2018. évi munkatervét.

Felülvizsgálta:

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságának Ügyrendjét.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának Ügyrendjét.

Megtárgyalta:

 • Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalásáról.

 

2017.év

 

Képviselő-testületi ülés 2017. december 19.

 Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 19-i ülésén:

 Döntött:

 • A csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi tevékenységek ellátására kötött személyes közreműködői szerződés meghosszabbításáról.
 • A Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosításáról.
 • Gávavencsellői Önkéntes Tűzoltó Egyesület anyagi támogatásáról.
 • Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért Alapítvány anyagi támogatásáról.
 • „Óvoda épület kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.
 • Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet véleményezési szakasz lezárásáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyve jóváhagyásáról, valamint a Gávavencsellő Nagyközség településképének védelméről szóló rendelet megalkotásáról.
 • A MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft-nek fizetendő ügyeleti hozzájárulás megemeléséről.
 • A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.

 

Jóváhagyta:

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervét.
 • A likviditási hitel megnyitását.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét.

Nem engedélyezte:

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan bérbeadását.

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2017. október 3.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 3-i ülésén:

Döntött:

 • - Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 • - A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról.
 • - Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről szóló lakossági fórum megtartásáról.
 • - TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098 azonosító számú „Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása” című pályázatra vonatkozó felhatalmazás adásáról.
 • - „Gávavencsellő település közvilágítás korszerűsítése” című projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról.
 • - Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elhalasztásáról.
 • - Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításról.

 

Jóváhagyta:

„Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)” című projekt megvalósítására kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást.

Elfogadta:

 • Gávavencsellő, Szabadság utca 9. szám alatti, 1253 helyrajzi számú ingatlan– önkormányzat javára történő – ingyenes felajánlást.
 • Gávavencsellő, Szabadság utca 11. szám alatti, gávavencsellői 1254 helyrajzi számú ingatlan– 3/6 tulajdoni rész önkormányzat javára történő – ingyenes felajánlást.
 • Gávavencsellő, Árpád utca 33. szám alatti, gávavencsellői 1191 helyrajzi számú ingatlan - önkormányzat által történő - megvásárlására tett ajánlatot.

Nem fogadta el:

Gávavencsellő, Szabadság utca 11. szám alatti, gávavencsellői 1254 helyrajzi helyrajzi számú ingatlan – 3/6 tulajdoni rész önkormányzat által történő - megvásárlására tett ajánlatot.

Nem engedélyezte:

A Toldi u. 32. szám alatti önkormányzat tulajdonát képező épületben lakás bérbeadását.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2017. augusztus 29.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 29-i ülésén:

Döntött:

 

§ Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról.

§ Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn című projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról.

Jóváhagyta:

Gávavencsellői Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát és a hozzátartozó mellékleteket.

Elfogadta:

 

A köztemető üzemeltetőjének 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Nem fogadta el:

A gávavencsellői 1158 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.

Nem engedélyezte:

A Toldi u. 32. szám alatti önkormányzat tulajdonát képező épületben lakás bérbeadását.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2017. július 27.

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 27-i ülésén:

 

Döntött:

 

„Gávavencsellő település közvilágítás korszerűsítése” című projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés elhalasztásáról.

 

„A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázathoz önerő biztosításáról.

 

Gávavencsellői 1896. hrsz-ú ingatlan felajánlás elutasításáról.

 

A gávavencsellői 0108/8 hrsz-ú és gávavencsellői 0108/9 hrsz-ú ingatlant érintően benyújtott, a települési agrárbizottság döntésével kapcsolatos kifogás elbírálásáról.

 

Gávavencsellői Önkormányzati Konyha vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és a feladat ellátására megbízást adott.

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2017. június 26.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 26-i ülésén:

Döntött:

 • Helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról.
 • Talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról.
 • Gávavencsellői Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár alapításáról és alapító okiratának jóváhagyásáról.
 • Gávavencsellő-Invest Nonprofit Kft.-t érintő pályázati kötelezettség Önkormányzati átvállalásáról.
 • Képviselő-testületi tagok távolmaradás esetén történő jelzési kötelezettségükről.

 

 • Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 090/39 helyrajzi szám alatti ingatlant a kérelmező számára nem értékesíti.
 • Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány anyagi támogatásáról.
 • A növények telepítési távolságáról szóló 9/2007. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhalasztásáról.
 • VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz önerő biztosításáról.
 • Anyagi kár megtérítéséről szóló döntés elhalasztásáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 793 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítéséről.

 

Elfogadta:

 • A 2017. évi START közmunkaprogram során végzett tevékenységről szóló beszámolót.
 • Błędów, Gávavencsellő, Nálepkovo községek közötti létrejövő együttműködési nyilatkozatot.

 

Jóváhagyta:

 

 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítását.
 • Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2017. május 30.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 30-i ülésén:

Döntött:

 

 • Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 • Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról.
 • Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 • A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL.
 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról.
 • Gávavencsellői Csicsergő Óvoda csoportlétszámtól való eltérésének engedélyezéséről.
 • Gávavencsellői Csicsergő Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok meghatározásáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 938. helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról.
 • Gávavencsellői Csicsergő Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról.
 • A gávavencsellői 1563 helyrajzi szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásról.
 • „Nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények kulturális programjainak (programsorozatok/fesztiválok) támogatására” pályázat benyújtásáról-

Elfogadta:

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatánál és intézményeinél végzett belső ellenőrzés 2016. évi tapasztalatairól szóló jelentést.
 • MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámolójátl.
 • Gávavencsellő-Invest Nonprofit Kft. tevékenységet záró éves beszámolóját.
 • Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
 • Gávavencsellői 0155/29 helyrajzi szám alatti ingatlan ingyenes felajánlását
 • Hozzájárulást adott:
 • A mátészalkai 3616/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzéséhez.

 

 • Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola részére 4771 Gávavencsellő, Hősök tere 7/c. szám alatti ingatlan telephelyként történő használatához.

 

Jóváhagyta:

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

 

Megbízást adott:

 

A 2017. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről.

 

Felhatalmazást adott:

 

 • TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016.azonosító számú „A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben” című pályázathoz.
 • TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025.azonosító számú „4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn” című pályázathoz.
 • TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047.azonosító számú „Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn” című pályázathoz.

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2017. május 3.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 3-i ülésén:

Döntött:

 • A Rétközi Tájegységi Értéktár megalakításáról és a Rétközi Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról.
 • A Rétközi Tájegységi Bizottság feladatainak ellátásáról.
 • Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány tisztújításáról és alapító okiratának módosításáról szóló 167/2016. (XII.20.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról.
 • Gávavencsellő belterület 1. hrsz. alatti nádas megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
 • Gávavencsellői 842. hrsz-ú ingatlan felajánlásával kapcsolatos intézkedések megtételéről.
 • Gávavencsellői 297. hrsz-ú ingatlan önkormányzati célra történő hasznosításáról.
 • Nyomravezetői díj megállapításáról.
 • 20 tonnás súlykorlátozó tábla és kiegészítő tábla elhelyezéséről a Gávavencsellő, (Gáva) Pusztafalusi út – Frenk hídon és a Gávavencsellő, (Vencsellő) Toldi u. – Mária hídon.
 • Gávavencsellő Rákóczi u., Kápolna u. kereszteződésénél található élelmiszer bolt előtti parkolási és rakodási terület szabályosságának felülvizsgálatáról.

Elfogadta:

 • Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
 • Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

Elhalasztotta:

Gávavencsellői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalását.

Jóváhagyta:

 • Közbeszerzési szabályzatot.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét.
 • Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 • Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal és Gávavencsellői Önkormányzati Konyha között létrejövő megállapodást.

 

Képviselő-testületi ülés 2017. február 23.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésén:

Döntött:

 • Gávavencsellői Önkormányzati Konyha vezetői feladatainak ellátására megbízás adásáról, valamint intézményvezető munkakör betöltésére pályázat kiírásáról.
 • Falugyűlés összehívásáról.

Jóváhagyta:

A Polgármester 2017. évi szabadság ütemezését

 

Képviselő-testületi ülés 2017. február 7.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 7-i ülésén:

Döntött:

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról.
 • Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról.
 • Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól.
 • a köztemető fenntartásáról, használatáról és igénybe vételéről szóló 8/2003. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jóváhagyta:

 • A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást.
 • A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást.
 • Gávavencsellői Önkormányzati Konyha költségvetési szerv alapítását és alapító okiratát.

Felülvizsgálta:

 • Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendjét.
 • Pénzügyi Bizottság Ügyrendjét.

Elfogadta:

 • Gávavencsellői 268. hrsz-ú ingatlan megvásárlását.
 • Gávavencsellői 1473. hrsz-ú ingatlan önkormányzat javára történő ingyenes felajánlását.
 • Gávavencsellő-Invest Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról.

 

Képviselő-testületi ülés 2017. január 11.

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 11-i ülésén:

 

 

 

Megállapította:

 

 

 

A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2016. (XI.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 416 kérelmező részére 1,6 m3 szociális célú tüzelőanyagot.

 

Döntött:

 

A főzőkonyha felújításával kapcsolatos döntések meghozataláról.

 

 

2016.év

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. december 20.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 20-i ülésén:

 

 

 

Döntött:

 

· Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2016. (VI. 4.) rendelete a Szabályozási Tervének elfogadásáról és Helyi Építési Szabályzat módosításáról.

 

· Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány tisztújításáról és alapító okiratának módosításáról.

 

· Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi tevékenységek ellátására kötött személyes közreműködői szerződés meghosszabbításáról.

 

· Gávavencsellői 1322 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.

 

· Gávavencsellő, Petőfi utca 1.szám (2058/1/A/3.hrsz.) alatti főzőkonyha felújításával és korszerűsítésével kapcsolatosan.

 

· „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtásáról.

 

· Gávavencsellő belterület 1. hrsz. alatti nádas megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés utólagos jóváhagyásáról.

 

Jóváhagyta:

 

 

 

· Paszabcsúcs és Szabadságtelep védőnői ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást.

 

· Tulajdonosi hozzájárulás a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzéséhez.

 

Támogatja:

 

A 2017. évre benyújtott Járási startmunka mintaprogram pályázatot.

 


Képviselő-testületi ülés 2016. november 30.

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 30-i ülésén:

 

Döntött:

 

 • A rendőrség munkájának véleményezéséről.

 

 • Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében 7 fő funkcionális személyzet átadásáról.

 

 • a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 • Karácsonyi csomag biztosításáról.

 

 • Gávai Ravatalozó előtető kivitelezésére árajánlat bekéréséről.

 

Képviselő-testületi ülés 2016. november 28.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 28-i ülésén:

 

Döntött:

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról.
 • Szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
 • A Vasutas Települések Szövetségéből történő kilépésről.
 • Nyírvidéki kisvasút kistérségi vagyonkezelésbe vételére és turisztikai célú hasznosításáról.
 • Az” Önkormányzat-rendőrség kérdőív 2016.” Jóváhagyásának elhalasztásáról.
 • Kézfogás Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatásáról.
 • Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról.
 • Aszfaltozási munkálatok utólagos jóváhagyásáról.

Jóváhagyta:

„Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)” című projekt megvalósítására kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást.

Nem támogatja:

A köztemető fenntartásáról, használatáról és igénybe vételéről szóló 8/2003. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosítását.

Nem nyújtott támogatást:

Gávavencsellő Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára mikulás csomag biztosításához.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. október 26.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 26-i ülésén:

 

Döntött:

· Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői állás betöltésére pályázat kiírásáról.

· Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 940. helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról.

· Gávavencsellői 0250/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.

· Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 0115/2. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.

Felhatalmazást adott:

A Polgármester Asszony részére, hogy a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 0115/2. helyrajzi számú ingatlan értékesítése ügyében tárgyalásokat folytasson.

Jóváhagyta:

Rétközi Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást

Elfogadta:

A köztemető üzemeltetőjének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Nem fogadta el:

· Gávavencsellő Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását az elfogadáshoz szükséges törvényben előírt minősített többség hiánya miatt.

· Gávavencsellői 750. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.

Tudomásul vette:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi és harmadik negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Nem vállalja:

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény alapján Gávavencsellő illetékességi területén 2017. január 01 napi hatállyal az idegenforgalmi adó bevezetését.

 

Képviselő-testületi ülés 2016. szeptember 27.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 27-i ülésén:

Döntött:

· A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról.

· KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívással kapcsolatban.

Jóváhagyta:

 

A Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyta.

 

Képviselő-testületi ülés 2016. szeptember 8.

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 8-i ülésén:

 

 

 

 

 

Döntött:

 

 • A hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
 • · Helyi építési szabályzat módosításával összefüggő környezeti hatásvizsgálat szükségességéről.
 • · Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - véleményezési szakaszának lezárásáról-
 • · Szavazatszámláló Bizottság település szintű póttagjainak megválasztásáról.
 • · Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány tisztújításáról és alapító okiratának módosításáról.
 • · Egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról.
 • Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Gávavencsellői 2058/3/A. és 2058/3/B. hrsz-ú terület bérbeadásáról.

 

Felhatalmazást adott:

 

A Polgármester Asszony részére, hogy a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 0115/2. helyrajzi számú ingatlan értékesítése ügyében tárgyalásokat folytasson.

 

Jóváhagyta:

 

A 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által előírt, 15 éves időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.

 

Elfogadta:

 

A Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és a Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017 tanév tanévkezdésével kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatást.

 

Nem fogadta el:

 

Gávavencsellői 1968. hrsz-ú, valamint 1969. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.

 

Anyagi támogatást nyújtott:

 

Vencsellői Református Egyházközség Lelkészi Hivatal parókiájának renoválására.

 

Nem nyújtott anyagi támogatást:

 

A Medicopter Alapítvány részére.

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. június 14.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 14-i ülésén:

Döntött:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok címének módosításáról az alábbiak szerint:

a. Gávavencsellői 296/2 hrsz-ú, természetben Gávavencsellő, Hősök tere 7. szám alatt található (kivett orvosi rendelő művelési ágú) ingatlan címe Gávavencsellő, Hősök tere 7/a-ra változott.

b. Gávavencsellői 296/3 hrsz-ú, természetben Gávavencsellő, Hősök tere 7. szám alatt található (kivett ifjúsági szállás és udvar) ingatlan címe Gávavencsellő, Hősök tere 7/b-re változott.

c. Gávavencsellői 296/4 hrsz-ú, természetben Gávavencsellő, Hősök tere 7. szám alatt található (kivett könyvtár - IKSZT) ingatlan címe Gávavencsellő, Hősök tere 7/c-re változott.

Elfogadta:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 1840 hrsz-ú, természetben Gávavencsellő, Kápolna utca 7. szám alatti épületre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő ingatlan használati megállapodást.

Hozzájárult:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 1840 hrsz-ú, természetben Gávavencsellő, Kápolna utca 7. szám alatti épület ingyenes használatba adásához a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. május 26.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésén:

Döntött:

 • Az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 15/2008. (X. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásáról.
 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. „C” alcél belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Toldi utca) ” című pályázat benyújtásáról.
 • A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása” című pályázat benyújtásáról.
 • Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtásáról.
 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. „b” alcél Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” című pályázat benyújtásáról.
 • Gávavencsellő 2058/3, 2057, 2058/4, 2058/5 helyrajzi számú közterületek névadásáról.
 • Kényszerbetelepítés elutasításáról.

Elfogadta:

 • A MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolóját.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepcióját.
 • Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
 • Gávavencsellői 122. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.

Nem fogadta el:

 • Gávavencsellői 330. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.
 • Gávavencsellői 649. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. május 18.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 18-i ülésén:

Döntött:

A gávavencsellői Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő intézményi átszervezésről.Nem változtatta meg döntését a Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésével kapcsolatban. Továbbra sem támogatja a balsai tagintézmény kialakításának ügyét.

Hozzájárult:

A kizárólagos tulajdonát képező 4772 Gávavencsellő, Toldi u. 63. szám alatti ingatlant a PED-PRAX Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság fióktelepként bejelentse.

Támogatta:

A „nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására” címen megjelent pályázat benyújtását

 

Képviselő-testületi ülés 2016. április 19.

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 19-i ülésén:

 

Döntött:

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Felhatalmazást adott:

 

 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására vonatkozóan.

 

 • A gávavencsellői 649. hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan további tárgyalások lefolytatására.

 

Jóváhagyta:

 

 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét.

 

 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

 

 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítását.

 

Elfogadta:

 

 • Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

 • A tájékoztatást a Gávavencsellő települést érintő folyamatban lévő pályázatokról és pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.

 

Nem fogadta el:

 

 • A gávavencsellői 1983. hrsz-ú ingatlan ingyenes használatra történő felajánlást.

 

 • A gávavencsellői 280/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlást.

 

Visszavonta:

 

A Tiszaparti Horgászegyesület anyagi támogatásáról szóló 61/2015. (IV.21.) számú határozatát, mivel az abban foglaltak lehetőség hiánya miatt nem valósultak meg.

 

Vállalta:

 

A Tiszaparti Horgászegyesület által rendezett Váradi Bertalan Emlékverseny támogatását továbbra is.

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. március 24.

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésén:

 

Nem támogatja:

 

A Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként való alsó-tagozat indítását Balsa Községben.

 

Határozta meg:

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait.

 

Döntött:

 

· A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és térítési díjainak megállapításáról szóló 7/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

· Balsa Község Önkormányzatának az általános iskola alsó tagozat indításának kezdeményezéséről

 

· A megyei kitüntető díjak adományozásáról.

 

· A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról.

 

· Gávavencsellő, Petőfi utca 105. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés felmondásáról

 

· Húsvéti csomag biztosításáról.

 

Jóváhagyta:

 

· Gávavencsellő Község szennyvízcsatornázása (II.ütem) és szennyvíztisztító telep létesítése megnevezésű projekt megvalósításával összefüggő felhatalmazást.

 

· Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

· A Gávavencsellői Település Értéktár bizottság elmúlt félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

Elfogadta:

 

· A Rétközi Turisztikai Desztináció megalakulásáról szóló tájékoztatást.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. március 16.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 16-i ülésén:

Döntött:

· Vidékfejlesztési Program VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat benyújtásáról.

· Gávai Református Egyházközség által benyújtani kívánt pályázat támogatásáról.

· Csecsemő és gyermekgyógyászati feladatok ellátásának kialakításáról.

Elfogadta:

A gávavencsellői 15/0928 TSZ különlapon nyilvántartott 2,14 AK értékű résztulajdon önkormányzat javára történő felajánlását.

 

Képviselő-testületi ülés 2016. március 1.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 1-jei ülésén:

Tudomásul vette:

· A tájékoztatást a Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola térségi iskolahálózatban betöltött szerepéről és a lehetséges jövőbeni változásokról.

· A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat temetkezési kellékek értékesítésére vonatkozó szándékát.

Döntött:

· A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

· Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

· Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

· Gávavencsellői Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

· Gávavencsellői Csicsergő Óvoda csoportlétszámtól való eltérésének engedélyezéséről.

· Megbízás adásáról a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére.

· Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendjének felülvizsgálatáról.

· Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének felülvizsgálatáról.

· MESTERKÉPZŐ MŰHELYEK Fejlesztő, Szolgáltató és Szakmai Továbbképző Kft. részére fióktelep használati hozzájárulás megadásáról.

· A Gávavencsellő, Uzsoki utca 5. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.

· A kérelmező számára önkormányzati bérlakást nem biztosít.

Jóváhagyta:

 • Polgármester 2016. évi szabadság ütemezését.
 • A Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal 2015. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót.

Nem fogadta el:

A gávavencsellői 1983. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2016. február 23.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 23-i ülésén:

Döntött:

 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.2.1-15 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívás keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról.
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.3-15 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című felhívás keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról.
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívás keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról.
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívás keretében megvalósítandó további új projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról.

Képviselő-testületi ülés 2016. február 11.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11-i ülésén:

Döntött:

· Gávavencsellő Nagyközség szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2006. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

· Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról.

· A Gávavencsellői Csicsergő Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

· A Gávavencsellői Csicsergő Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok meghatározásáról.

· Gávavencsellői Csicsergő Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról.

· Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői állás betöltésére pályázat kiírásáról.

· Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 56P- 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat benyújtásáról.

· Védőnői állás betöltésére benyújtott pályázat elbírálásáról.

Elhatározta:

 

Gávavencsellő Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítását.

Jóváhagyta:

· Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását.

· Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást.

· Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást.

Elutasította:

Kötelező belépési kvótát, valamint Gávavencsellő nagyközség közigazgatási területén menekülttábor, menekülteket befogadó állomás létesítésének lehetőségét.

 

Képviselő-testületi ülés 2016. január 20.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 20-i ülésén:

Döntött:

 • Gávavencsellői Szociális Szolgáltatató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásával kapcsolatos feladatok megtárgyalásáról.
 • Gávavencsellői Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező lezárt temető területek értékesítési szándékát támogatja. További egyeztetésekre kérte fel a vevőt a döntéssel kapcsolatban.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság új elnök megválasztásánál személyes érintettségről.
 • Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság Sztankovics Tibor képviselő új bizottsági elnök megválasztásáról.

Jóváhagyta:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező gávavencsellői 2055/26 hrsz-ú ingatlan értékesítését.

Elfogadta:

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság Csisztu Miklósné képviselő asszony elnöki tisztségről szóló lemondását.

 

Megállapította:

 

A szociális célú tüzifa juttatásról szóló 9/2016. (XI.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 561 kérelmező részére 0,48 m3 szociális célú tűzifát.

 


 

2015.év

 

Képviselő-testületi ülés 2015. december 21.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 21-i ülésén:

A Képviselő-testület módosította:

Az a hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014. (I. 30.) számú önkormányzati rendeletét.

Döntött:

 • Önkormányzati tulajdonú ingatlan haszonbérbeadására vonatkozó kérelemről.
 • Önkormányzati bérlakás iránti kérelemről.
 • Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának meghosszabbításról.
 • Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása- véleményezési szakaszának lezárásáról.

Jóváhagyta:

 • A likviditási hitel megnyitását.
 • A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. közötti eszköz adás-vételi keretszerződést, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Elhalasztotta:

 

Mesterképzés Szakmai Továbbképző és Szolgáltató Kft. részére fióktelep használati hozzájárulás megadásáról való döntést.

 

 

 

Képviselő-testület 2015. december 14-én:

Közmeghallgatás 2015. december 14.

Elfogadta:

 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Ibrányi Rendőrőrs (4484 Ibrány, Hősök tere 3.) a Gávavencsellő Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2015. évben tett intézkedésekről szóló beszámolóját.

 

Vojtó Mihályné Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata munkájának 2015. évi értékelő, elemző bemutatását és tájékoztatóját a jövőbeni tervekről és elképzelésekről.

 

Jóváhagyta:

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület 2016. évi munkatervét.

 

 

Képviselő-testületi ülés 2015. december 3.

A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezte egységes támogatói szándékát a Gávavencsellő-Kenézlő közötti Tisza-híd újjáépítésének kezdeményezésével kapcsolatban.

Elfogadta:

A szennyvíz pályázatról szóló tájékoztatást.

Jóváhagyta:

A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata (4472 Gávavencsellő, Petőfi S. u. 1. sz.) és a Nyírségterv Kft. (4431 Nyíregyháza, Mackó u. 6. szám) közötti a Gávavencsellő, Petőfi S. u. 2055/23 hrsz. alatti ingatlanon új 4 csoport szobás óvoda épület építési engedélyezési tervdokumentációjának, építési engedélyezési tervének előkészítésére kötendő tervezési szerződést.

Hozzájárult:

Egy 8. osztályos általános iskolai tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételhez.

 

Képviselő-testületi ülés 2015.november 25.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésén:

A Képviselő-testület egyeztetett Sajti Andrással, az Elios Innovatív Energetikai Zrt. értékesítési igazgatójával a település közvilágítási rendszerének korszerűsítésével kapcsolatban.

A Képviselő-testület módosította:

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét.

Döntött:

- A köztemető fenntartásáról, használatáról és igénybe vételéről szóló 8/2003. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításának elhalasztásáról.

- Szociális célú tűzifa juttatásáról és a jogosultsági feltételekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

- A szociális tűzifa beszállítója kiválasztásának elhalasztásáról.

- Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról és az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról.

- Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosításáról.

- Gávavencsellői Települési Értéktár Bizottság meghatározott tagjainak visszahívásáról, illetve új bizottsági tagok megválasztásáról.

- A megüresedett védőnői állás betöltése érdekében pályázat kiírásáról.

- A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról.

- „Tanoda programok támogatása” elnevezésű pályázat támogatásáról.

- A gávavencsellői lakosok részére karácsonyi csomag biztosításáról.

Elfogadta:

Szekrényes Károly Csaba a Gávavencsellő-Invest Nonprofit Kft. ügyvezetőjének lemondását.

A gávavencsellői 4024 helyrajzi szám alatti ingatlan önkormányzat javára történő ingyenes felajánlását.

Nem fogadta el:

A 10 tonnás súlykorlátozó tábla elhelyezését a Kápolna utcán.

Jóváhagyta:

- Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséi tervét.

- Balsa Község Önkormányzatával fennálló a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási megállapodás megszüntetését.

Hozzájárult:

- A vásárosnaményi 0308/2. hrsz. alatt felvett, 8972 m2 területű, kivett telephely megjelölésű ingatlan elbirtoklás jogcímen történő megszerzéséhez.

- Egy 8.osztályos általános iskolai tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételhez.

- Alapítvány Gávavencsellőért Közalapítvány tevékenységi körének „nemzetiségi hagyományőrzés” feladattal történő bővítéséhez.

Anyagi támogatást nyújtott:

- Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Gávavencsellői Körzeti Csoportjának karácsonyi ünnepség megtartásához.

- Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 2015.évi működési kiadásaihoz.

Döntött továbbá egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a 2015.évi tűzesetekben megrongálódott melléképületek, illetve lakások tulajdonosainak.

 

Képviselő-testületi ülés 2015. október 28.

Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt). 174. § (5) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 136. § (9) bekezdése értelmében 2015. október 31-ig köteles felülvizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatra kötött ellátási szerződést, 2015. november 30-ig pedig dönteni a feladatok 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseinek megfelelő biztosítása módjáról.

Az Szt. 2016. január 1. napjával hatályba lépő 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van.

A Gyvt. 2016. január 1. napjával hatályba lépő 94.§ (2a) bekezdés szerint a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.

Feladat-ellátási megállapodás értelmében a Szociális Szolgáltató Központ illetéksége, működési tere a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében kiterjedt Balsa Község közigazgatási területére is.

A Gyvt. 2016. január 1. napjával hatályba lépő 94.§ (2a) bekezdés értelmében Balsa Község a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátása tekintetében Tiszaberceli Közös Önkormányzat illetékességi területéhez fog tartozni, ennek értelmében Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata a Balsa Községgel kötött Feladat-ellátási megállapodás felbontását kezdeményezi.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat határköre is változik, nagyon sok feladatot járásszékhely központjába tesz át a törvény, úgynevezett Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fog alakulni január 1-jétől, ahol ezeket a hatósági feladatokat, tehát azt a családgondozást, ami védelembe vétellel vagy nevelésbe vétellel kapcsolatos, illetve az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló döntést is át fogja venni. Ami itt fog maradni feladat az tulajdonképpen a prevenció és a gyermekek nyári szabadidős tevékenységének megszervezése, egyéb megelőző feladatkörök. Eddig két és fél létszámot finanszírozott az állam, ezentúl csak egyetlen egy létszámot fogunk kapni. Pontosabban 5000 fő lakosonként kap 1 fő létszámot minden egyes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a költségvetési törvény szerint.

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálatáról az alábbiak szerint döntött:

 • - A családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január 1-jétől továbbra is a Szociális Szolgáltató Központ nevű önkormányzati intézmény keretében kívánja ellátni.
 • - 2011. december 15-én kelt Balsa Község Önkormányzatával a családsegítés, valamint meghatározott gyermekjóléti feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási megállapodás felbontását kezdeményezi.
 • - Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szükséges dokumentum módosításokat a jogszabályban meghatározott időpontig elkészítse

 

 

Képviselő-testület 2015. augusztus 4-én

A Képviselő testületet egyeztetett Dr. Tóth Gyula Árpád fogorvossal a fogorvosi rendelő használatáról.

A Képviselő-testület elfogadta:

Sztankovics Tibor alpolgármesteri tisztségről szóló lemondását.

A Képviselő-testület megválasztotta:

Csisztu Miklósné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

 

Képviselő-testület 2015. augusztus 27-én

A Képviselő-testület megállapította:

Csisztu Miklósné alpolgármester tiszteletdíját.

Tudomásul vette:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítését.

Döntött:

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó Lakás-takarékpénztár szerződések megszüntetéséről.

Az Önkormányzat tulajdonát képező gávavencsellői 0115/2 hrsz-ú legelő 20871/39473-ad arányú résztulajdonát nem értékesíti.

Elfogadta:

Gávavencsellő Invest Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolóját.

a Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016 tanév tanévkezdésével kapcsolatos feladatokról és az épülethasználatról szóló tájékoztatást.

Nem fogadta el:

Gávavencsellői 1563 helyrajzi szám alatti ingatlan (zártkert) önkormányzat javára történő ajándékozást.

A gávavencsellői 0250/9 helyrajzi szám alatti külterületi ingatlan önkormányzat javára történő ingyenes felajánlását.

Jóváhagyta:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület működésére vonatkozó Kormányhivatal által megküldött javaslatot.

A Település Értéktár bizottság elmúlt félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolabüféjének szorgalmi időszak idejére történő bérbeadást.

2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által előírt, 15 éves időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.

 

Képviselő-testület 2015. szeptember 30-án

A Képviselő-testület javaslatot tett:

A köztemető fenntartásáról, használatáról és igénybe vételéről szóló 8/2013. (IV.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

Rendeletet módosított:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét.

Döntött:

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról.

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról.

A lakástámogatás helyi szabályairól szóló 15/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet nem módosítja.

A „Gávavencsellő Község szennyvízcsatornázása (II.ütem) és szennyvíztisztító telep létesítése” tárgyú beruházás megvalósításáról, a projekt költségvetésének elfogadásáról, a szükséges saját erő biztosításáról valamint annak kiegészítésére irányuló Önerő Támogatás és egyéb kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Községi és Iskolai Könyvtár szétválásáról.

Elfogadta:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályzatát.

Polgármester elmúlt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót.

Nem fogadta el:

A gávavencsellői 2246. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlását.

Jóváhagyta:

Gávavencsellő 2058/3 helyrajzi szám alatti ingatlanon szobor talapzat készítését.

 

 

JEGYZŐKÖNYVEK

"2014.12.22."

"2014.12.15. Közmeghallgatás"

"2014. 12.02."

"2014.10.27. Alakuló ülés "

"2015.02.05."

 

 

Megjelent: 5612 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 01 október 2018 12:21
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo