Projektinformáció

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata bruttó 39.990.484 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül kiírt „Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

Projektinformáció

Projekt címe: „Biztos Kezdet Gyerekház Gávavencsellőn”

Projektazonosító: EFOP-1.4.3.-16-00119

Kedvezményezett: Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 4472 Gávavencsellő Petőfi út 1.

Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 39.990.484,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018. március 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. 02.28.

Ideiglenes helyszíne: 4472 Gávavencsellő, Uzsoki u. 7.

A Biztos Kezdet program hitvallása;

Hisszük, hogy a társadalmi felzárkózás kulcsa a kora gyermekkori integrált, komplex fejlesztése során, a család és a tágabb környezet aktív részvételével megvalósítható.

A projekt keretében Gávavencsellő Nagyközségben kialakítandó Biztos Kezdet Gyerekház révén elsősorban a településen élő 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik számára kívánnak a község vezetői, karöltve a szakemberekkel, olyan programokat és szolgáltatásokat biztosítani, melyek elősegítik a koragyerekkori esélyteremtést, hozzájárulnak a szegénységből kivezető lehetőségek megteremtéséhez, valamint képessé teszi a célcsoport résztvevőit az őket körül vevő világ megismerésére, befogadására, elősegíti testi, érzelmi, értelmi és szociális fejlődésüket.

A „Biztos Kezdet Gyerekház” programjai:

  1. Képesség kibontakoztató foglalkozások gyerekeknek
  2. Szülőakadémia (Egészséges életmód, gazdálkodási-háztartási ismertek, korszerű gyermeknevelési alapelvek témakörben)
  3. Közösségi / játszóházi programok
  4. Szolgáltatások
  5. Családi napok
  6. Partneri együttműködéssel megvalósuló közösségi események
  7. Konzultációs lehetőség szakemberekkel
  8. Tanácsadások (pszichológiai, fejlesztőpedagógiai, munkaerő-piaci tanácsadások)

A projekt, s annak célkitűzése szerves része a Helyi Esélyegyenlőségi Programnak és az abban foglalt célkitűzéseknek, vállalt feladatoknak.

A koncepciók célja, hogy az előzőekben felsorolt célcsoport számára változatos és értékes programok valósuljanak meg, hogy felnövekvő ifjúsági generáció utódaira átörökítve minél kedvezőbb értékeket közvetítsen a jövő nemzedéke számára.

bottom logo